• real01
  • real02
  • real03
  • real04
  • real05
  • real06

Creative Group

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, και αρχιτέκτονες, έχει ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικής μεσιτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε παροχή σχετίζεται με το πεδίο του μηχανικού. Συγκεκριμένα παρέχουμε υπηρεσίες μηχανικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτίμησης – αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας σας, αναλαμβάνουμε την αξιόπιστη και στοχευμένη προώθηση του ακινήτου σας, εγγυούμαστε για την διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών που σχετίζονται με την αγοραπωλησία και ενοικίαση με συνέπεια και ακρίβεια.

Παράλληλα, με γνώμονα την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας, αναλαμβάνουμε μαζί με τους συνεργάτες μας, την παροχή γενικότερων υπηρεσιών που αφορούν το ακίνητο και συγκεκριμένα συμβολαιογραφικές και νομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες ακινήτων, ανακαίνιση-διακόσμηση.

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.creative-group.gr.

Ενοικιάσεις

Katasthma 74 tm € 450  σεδφσδφσδ,φσ σδφ,σ /δφ, σδ φσδφ σδφ Δειτε

ασασδασδασδασδ αδσαδσασδ

 

 

 

 

Πωλήσεις

Katasthma 74 tm € 450  σεδφσδφσδ,φσ σδφ,σ /δφ, σδ φσδφ σδφ Δειτε

ασασδασδασδασδ αδσαδσασδ