Διδασκαλία εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, έχει πλέον κάνει αισθητή την παρουσία της. Έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα και οι εφαρμογές διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού και τάξεων, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η σύνδεση δασκάλου, μαθητή και περιεχομένου εκπαίδευσης.

Η επιλογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να είναι επιλογή του μαθητή ή του διδάσκοντα αλλά και μονόδρομος κάποιες φορές αφού οι υπηρεσίες εκπαίδευσης σχεδίου και εικαστικών δια ζώσης, δεν προσφέρονται παρά μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως, εκτός από το ότι δίνει λύσεις σε πρακτικά προβλήματα απόστασης και έχει και οικονομικά οφέλη, αφού οι υπηρεσίες προσφέρονται με μειωμένο κόστος, ωστόσο υπάρχει και παιδαγωγικής διάστασης όφελος. Ο μαθητής αποκτάει εμπειρία στο πώς  να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευεργετική πορεία αυτό μάθησης και γνώσης.

Όλος ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί ο μαθητής, το εργαστήριο αναλαμβάνει να τον αποστείλει με ταχυμεταφορά.